Informacje o finansowaniu

Informacje szczegółowe dotyczące okresu trwania oraz finansowania projektu:

 

Finansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku zgodnie z umową ZZB/000521/BF/D z dnia 9 maja 2019 roku.

 

 

 

Współfinansowanie zadania ze środków m. st. Warszawy w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 30 listopada 2024 roku zgodnie z umową UMIA  PS/B/VI/3/3/481/2021-2024 z dnia 27 grudnia 2021 roku.

Współfinansowanie zadania ze środków m. st. Warszawy w okresie od 18 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 roku zgodnie z umową PS/B/VI/3/3/608/2018-2021 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

W okresie od 1 września 2020 roku do 27 listopada 2020 roku nasz Ośrodek brał udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczynił się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON ((art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

 

Dołącz do nas!