DAROWIZNY

To dzięki Tobie każdego dnia możemy więcej,
możemy się rozwijać, realizować pasje, uczyć się samodzielności.

 

 DZIĘKUJEMY! 

 

Darowizny na rzecz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi: 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 (ODPIRSON)

 


Wybierz jedną z kwot przekazywanej darowizny:

49 zł
30 zł
19 zł
Chcę osobiście wybrać inną kwotę darowizny

Choose one of the following donation amounts:

49 PLN
30 PLN
19 PLN
I want to personally choose the amount of donation
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 27-27a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c


Dołącz do nas!