Harmonogram

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17, przez cały okres trwania projektu, tj. w okresie od 01.12.2021 do 31.03.2025.

*szczegółowe informacje o finansowaniu zadania

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w poszczególnych pracowniach odbywają się każdego dnia tygodnia w wymiarze około dwudziestu dwóch godzin tygodniowo. Warsztaty edukacyjne, a w tym zajęcia językowe, zajęcia profilaktyczno-społeczne, warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia podtrzymujące kompetencje edukacyjne odbywają się raz w tygodniu, z podziałem na dwie grupy w wymiarze po jednej godzinie. Zajęcia sportowe odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zorganizowana aktywność w środowisku odbywa się raz w tygodniu w wymiarze sześciu godzin. Raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin odbywa się także sesja społeczności. W każdym dniu tygodnia prowadzone są konsultacje indywidualne (z psychologiem, pedagogiem, asystentem osoby z niepełnosprawnością) oraz warsztaty wspomagająco-uzupełniające. Dwa razy w tygodniu odbywają się konsultacje indywidualne z logopedą.

Zapraszamy do zakładki Pracownie, gdzie szczegółowo opisane są działania podejmowane w każdej z pracowni oraz do zakładki Warsztaty edukacyjne, w której znajdują się informacje o wszystkich proponowanych warsztatach i zajęciach grupowych.

 

Dołącz do nas!