Pracownie

Zajęcia w pracowniach z elementami terapii zajęciowej służą osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej, poprzez nabywanie i rozszerzanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności życiowych z różnych zakresów.

Pracownia gospodarstwa domowego

To bardzo ważna pracownia, w której uczymy się zaradności i samodzielności życiowej. Przygotowujemy posiłki, uczymy się sprzątać i robić zakupy. Zapoznajemy się z użytkowaniem sprzętu AGD oraz innymi urządzeniami, którymi dysponujemy. Mamy nadzieję, że dzięki tej nauce kiedyś będziemy mogli podjąć pracę. Pracownia gospodarstwa domowego to  centrum życia naszego Ośrodka,  to właśnie w kuchni oprócz oleju z patelni tryska energia i radość z pracy, którą zarażamy resztę Ośrodka.

Pracownia plastyczna

W pracowni plastycznej tworzymy małe dzieła sztuki. Na co dzień uczymy się najróżniejszych technik artystycznych, np. malujemy, wyszywamy, filcujemy, itp. Nasza terapeutka przekazuje swoje doświadczenie w bardzo przystępny i ciekawy sposób. Pracownia pomaga osiągnąć nam samodzielność życiową, czasem pomaga w podjęciu zatrudnienia, a przede wszystkim pozwala rozwijać wyobraźnię i umiejętności plastyczne.

Pracownia rękodzielnicza

Pracownia rękodzielnicza to nasz ośrodkowy warsztat cudów, w którym powstają „różności” (podkładki, pudełka na długopisy, szkatułki, wazony, itp.) wytworzone w niezwykły sposób – poprzez m.in. papierową wiklinę, papier-mâché czy plątanie nitek (tkanie i makramę). Na zajęciach rozwijamy swoją kreatywność, podnosimy samodzielność i sprawność manualną. Uczymy się posługiwać różnymi materiałami i narzędziami, takimi jak gilotyna, szczypce czy śrubokręt. Tworzymy też przepiękne kartki i obrazki niezwykle precyzyjną techniką: haftem matematycznym.

Pracownia multimedialna

W pracowni multimedialnej uczymy się obsługi komputera, smartfonu, tabletu oraz urządzeń biurowych. Ćwiczymy pisanie, obsługę poczty e-mail, korzystanie z internetu.  Zajęcia pokazują nam jak komputer jest pomocny w nauce i różnych czynnościach życia codziennego. Zajęcia  w tej pracowni zwiększają zaradność i pomagają nauczyć się bardzo wielu istotnych rzeczy, takich jak korzystanie z portali ułatwiających poruszanie się komunikacją miejską czy słowników internetowych.

Pracownia umiejętności społecznych

Pracownia prowadzi zróżnicowane formy rehabilitacji społecznej zmierzające do uzyskania przez nas maksymalnej samodzielności życiowej. Realizowane są elementy rehabilitacji o charakterze zawodowym, tj.:
1. Dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej rynku pracy
2. Nabywanie psychofizycznych sprawności , korzystnych z perspektywy potencjalnego zatrudnienia
3. Kształtowanie świadomości i dostarczanie praktycznych doświadczeń, istotnych z punktu widzenia zatrudnienia
oraz rehabilitacji społecznej prowadzącej do poprawy naszego funkcjonowania we wszystkich strefach życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społecznościach. W tym celu bierzemy udział w treningach podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy – przede wszystkim nabywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej i niewerbalnej ważnych w relacjach interpersonalnych w różnych kontekstach społecznych: towarzyskim, z przełożonym, urzędnikiem, sprzedawcą, osobą bliską, kolegą, przyjacielem, i innymi, ale również poszerzamy naszą wiedzę z zakresu komunikowania własnych potrzeb oraz nadawania i odbioru informacji.

 Pracownia ekologiczno-ogrodnicza

Pracownia funkcjonuje w ścisłym związku ze zmieniającymi się porami roku. Kontakt z przyrodą daje nam możliwość wyciszenia się i skupienia na rzeczach drobnych, ale istotnych. Dlatego jednym z najważniejszych zadań jakie przed nami stoją jest nie tylko pielęgnacja wszelkich roślin na terenie Ośrodka, ale również terenów zielonych wokół placówki. Często wychodzimy również w plener: do lasu, parku lub na łąki, gdzie mamy okazję obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie. Dzięki temu zdobywamy wiedzę wiedzę dotyczącą różnego rodzaju środowisk, uczymy się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin, drzew i grzybów, uczymy się orientacji w terenie, a także poznajemy podstawy ekologii. Zajęcia w plenerze są okazją do zbierania kwiatów, gałązek, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów. W zimie, a także gdy pogoda nie pozwala na pracę na powietrzu, wykonujemy prace z uprzednio zebranych materiałów (kompozycje okolicznościowe, ekologiczne bombki choinkowe, wianki i stroiki świąteczne, miniaturowe drzewka, obrazy z suchych kwiatów i liści). Poza tym w ramach tej pracowni kształtujemy również świadomość odpowiedzialności za swoje zdrowie i jakość życia. W temacie żywienia i ekologii w pracowni uwzględniane są zalecenia dietetyczne, eliminujące spożywanie „fast foodyw” i innej wysoko kalorycznej i przetworzonej żywności. Ponadto, sami uprawiamy zioła i przyprawy, które wykorzystują nasi koledzy w pracowni gospodarstwa domowego jako stały element żywienia.

Dołącz do nas!