Z historii Ośrodka

Ośrodek Wsparcia OCHOTA (wcześniej Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością) znajdujący  się przy ulicy Majewskiego 34 jest jedną z placówek działających w ramach Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 

Placówka działa nieprzerwanie od 2002 roku, kiedy to powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego środowiska. Przez cały okres działalności umacnia i rozwija więzi ze środowiskiem lokalnym, instytucjonalnym, pozarządowym w dzielnicy Ochota. Dzięki ścisłej współpracy z pozostałymi placówkami w dzielnicy, Ośrodek uczestniczy w tworzeniu skoordynowanego, lokalnego systemu wsparcia. Jednocześnie jest elementem kompleksowego systemu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Ośrodek w swoim programie – zarówno w zakresie, jak i formach działania podąża za zmieniającymi się warunkami i oczekiwaniami adresatów i ich środowiska, jak również kierunkami zmian w polityce społecznej. Adekwatnie do potrzeb środowiska Ośrodek spełnia dwa cele jednocześnie:
– rozwojowy (oparty na optymalizacji potencjałów i minimalizowaniu wpływu ograniczeń, w tym związanych z niepełnosprawnością),
– terapeutyczny (realizowany w kooperacji z przedstawicielami środowiska rodzinnego, służby zdrowia, pomocy społecznej).

Uczestnicy oraz pracownicy placówki systematycznie włączają się w przedsięwzięcia społeczne w charakterze współorganizatorów, m.in. w Ochocki Dzień Sportu – „Ochota na Sport”. Na szczególne wyróżnienie zasługują działania we współpracy z seniorami obejmujące wspólne warsztaty artystyczne, kulinarne, czy wolontarystyczną pomoc ze strony uczestników. Więzi międzypokoleniowe są ogromną wartością zarówno dla beneficjentów placówki, jak i starszych mieszkańców Dzielnicy.

Dołącz do nas!