Harmonogram

Zajęcia w Ośrodku prowadzone są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przez cały okres trwania projektu, tj. w okresie od 18 grudnia 2018 do 31 marca 2022.

Informacje szczegółowe dotyczące okresu trwania oraz finansowania projektu:

Finansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku zgodnie z umową ZZB/000521/BF/D z dnia 9 maja 2019 roku.

 

 

Współfinansowanie zadania ze środków m. st. Warszawy w okresie od 18 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2021 roku zgodnie z umową PS/B/VI/3/3/608/2018-2021 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w poszczególnych pracowniach odbywają się każdego dnia tygodnia w wymiarze około dwudziestu dwóch godzin tygodniowo. Warsztaty edukacyjne, a w tym zajęcia językowe, edukacja obywatelska, warsztaty psychoedukacyjne oraz zajęcia podtrzymujące kompetencje edukacyjne odbywają się raz w tygodniu, z podziałem na dwie grupy w wymiarze po jednej godzinie. Zajęcia sportowe odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Zorganizowana aktywność w środowisku odbywa się raz w tygodniu w wymiarze około sześciu godzin. Raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin odbywa się także sesja społeczności . W każdym dniu tygodnia prowadzone są konsultacje indywidualne (z psychologiem, pedagogiem lub asystentem osoby z niepełnosprawnością).

Zapraszamy do zakładki Pracownie, gdzie szczegółowo opisane są działania podejmowane w każdej z pracowni oraz do zakładki Warsztaty edukacyjne, w której znajdują się informacje o wszystkich proponowanych formach wsparcia.

 

Dołącz do nas!