Warsztaty edukacyjne

Zajęcia rozwijają i podtrzymują zainteresowania, kompetencje społeczno-emocjonalne naszych uczestników.

Zorganizowana aktywność w środowisku

Aktywność kulturalna to jedna z naszych ulubionych form pracy. Przygotowywane wspólnie przez członków kadry i uczestników wycieczki, integrują, pobudzają ciekawość oraz doskonalą orientację w terenie (znajomość miasta i komunikacji miejskiej). W czasie tych zajęć ćwiczymy  między innymi odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych.

Zajęcia profilaktyczno-społeczne

Zajęcia dostarczają nam wiedzy i orientacji w sytuacji politycznej oraz społecznej w naszym kraju i na świecie. Pokazują, co to patriotyzm, uczą naszych praw obywatelskich, budują poczucie przynależności do społeczeństwa, przekazują również przydatną wiedzę praktyczną. Na tych zajęciach bardzo często oglądamy wiadomości w TV czy też czytamy codzienną prasę.

Zajęcia językowe – Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego są naszymi ulubionymi. Mimo że nie zawsze potrafimy nauczyć się słówek czy gramatyki, to i tak z chęcią na nie uczęszczamy. Wiemy doskonale, jak ważna jest nauka podstaw języka angielskiego, bo nabytą wiedzę możemy wykorzystać  w różnych sytuacjach życiowych, np. kiedy przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy.

Sesje społeczności

Sesje społeczności to nasze Ośrodkowe zebrania, z udziałem wszystkich uczestników i członków kadry. To doskonały czas na poruszanie ważnych kwestii związanych z naszym uczestnictwem w Ośrodku, tu też możemy porozmawiać o naszych problemach i podzielić się z innymi małymi sukcesami, np. kiedy otrzymamy pracę. Na tych zajęciach wraz z panią psycholog rozmawiamy o wielu ważnych sprawach, np. o zdrowiu, naszym samopoczuciu, relacjach i kontaktach z innymi.

Zajęcia podtrzymujące kompetencje edukacyjne 

Warsztaty te uczą nas wielu ważnych rzeczy, czasem przypominamy sobie wiedzę i ćwiczymy umiejętności zakresu szkoły, np. trenujemy czytanie i pisanie, a czasem uczymy się jak dbać o własne zdrowie, jak zachowywać się odpowiednio do naszego wieku, co robić, by być odpowiednio postrzeganym przez innych.  Pani pedagog pomaga nam również stawiać sobie cele życiowe i wskazuje drogę, jak je osiągnąć.

Warsztaty psychoedukacyjne

Na warsztatach pani psycholog uczy nas, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, i jak mimo naszej niepełnosprawności rozwijać nasze talenty i umiejętności. Bardzo często rozmawiamy o relacjach z innymi: z koleżanką, przyjaciółką, partnerem. Prowadzący zajęcia pokazuje, co dzięki kontaktom z innymi zyskujemy, ale też z jakimi niebezpieczeństwami pewne relacje się wiążą (jak unikać tych zagrożeń, bądź jak sobie z nimi radzić).  Warsztaty psychologiczne to dobry czas, by porozmawiać omówić wspólnie z przyjaciółmi kwestie, które na co dzień nas krępują, bądź o których nie możemy porozmawiać z rodzicami czy opiekunami.

Zajęcia sportowe

Jak powszechnie wiadomo: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego też w naszym ośrodku nie brakuje zajęć sportowych. Pomagają nam one podtrzymać odpowiednią sprawność organizmu, zwiększają wydolność życiową i zachęcają do systematycznej aktywności fizycznej, rozwijają zatem nawyki zdrowego trybu życia. W czasie zajęć sportowych wykonujemy proste ćwiczenia fizyczne, rozciągające wzmacniające, bądź chodzimy na spacery i wycieczki. Część z nas raz w tygodniu uczęszcza na zajęcia na basenie, które nie tylko kształtują naszą sylwetkę, sprawiają, że lepiej się czujemy, ale przede wszystkim pokazują, jak zdrowo i przyjemnie spędzić wolny czas.

Warsztaty wspierająco-uzupełniające

Głównym celem zajęć jest uzupełnianie, poszerzanie i doskonalenie umiejętności nabywanych w drodze udziału w zajęciach w pracowniach, w zajęciach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych w formie rekreacyjnej, nastawionej na integrację oraz aktywizację.

Dołącz do nas!