Kto może korzystać z oferty Ośrodka?

Uczestnikami Ośrodka mogą być osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną dokumentacyjnie (orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub ZUS), obojga płci, w wieku od 20 do 60 lat, mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego. Beneficjentami projektu są osoby z niepełnosprawnością głównie intelektualną, której towarzyszą: zaburzenia psychiczne, epilepsja, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, spektrum zaburzeń autystycznych, zaburzenia zmysłów, schorzenia somatyczne.

Ofertę programową kierujemy do absolwentów specjalnych szkół zawodowych i przysposabiających
do pracy, ale także również osoby, które dzięki procesowi rehabilitacji podjęły różne formy aktywności zawodowej poza placówką, ale ze względu na specyfikę niepełnosprawności, nadal wymagają podtrzymywania osiągniętego poziomu funkcjonowania korzystając z oferty Ośrodka.
Beneficjentami zadania nie mogą być uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, ani pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dołącz do nas!