Okres diagnostyczny

Każdy uczestnik po przejściu pierwszej fazy rekrutacji, czyli rozmów z psychologiem i kierownikiem placówki oraz po zebraniu odpowiedniej dokumentacji, kierowany jest do Zespołu Rady Programowej w celu spotkania konsultacyjnego i wdrożenia go w działania Ośrodka na „okres próbny”.

Podczas okresu diagnostycznego uczestnik ma szansę poznać ofertę ośrodka, zweryfikować swoje potrzeby i umiejętności oraz określić swoje cele nad którymi będzie chciał pracować w przyszłości. Zwykle czas próbny wynosi ok. jednego miesiąca, jednak wychodząc na przeciw potrzebom osoby z niepełnosprawnością kadra stara się zawsze dostosować plan działań do indywidualnych wymogów uczestnika.

Podczas okresu diagnostycznego uczestnik bierze udział w zajęciach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00. Z uwzględnieniem indywidualnych preferencji program rehabilitacji realizowany jest w jednej z wybranych pracowni: gospodarstwa domowego, plastycznej, komputerowej, rękodzielniczej. Dodatkowo uczestniczy w sesjach społeczności, warsztatach psychologicznych, pedagogicznych, edukacji obywatelskiej, warsztatach językowych, zajęciach sportowych, zorganizowanej aktywności w środowisku

Pierwszy dzień nowego uczestnika w Ośrodku rozpoczyna się od spotkania Radą Programową. Na spotkaniu obecny jest cały zespół Rady Programowej (członkowie kadry Ośrodka). Uczestnik otrzymuje najważniejsze informacje dotyczące przygotowanej dla niego oferty. Weryfikowane są ostatecznie potrzeby i możliwości a także przedstawiane są informacje o zasadach i prawach uczestnika. Każda osoba może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami wobec współpracy. Wszyscy uczestnicy podejmujący decyzję o współpracy już od pierwszego dnia traktowani są jako pełnoprawni członkowie Społeczności.

Po miesiącu okresu diagnostycznego następuje ponowne spotkanie uczestnika z członkami Rady Programowej w celu ustalenia dalszej ścieżki pracy, dopasowania oferty oraz podsumowania dotychczasowych spostrzeżeń i potrzeb uczestnika.

Dołącz do nas!