Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest poprzez zgłoszenie własne beneficjenta i/lub członka jego środowiska. Proces ten obejmuje: gromadzenie dokumentacji kandydata, jej analizę, spotkanie kierownika / koordynatora merytorycznego i psychologa Ośrodka z kandydatem i/lub członkiem jego środowiska (lub inną upoważnioną osobą).

Ostatecznie decyzję o przyjęciu kandydata oraz zakwalifikowaniu go do poszczególnych form wsparcia przewidzianych programem Ośrodka, podejmuje Rada Programowa.

W przypadku osiągnięcia rezultatu przez beneficjenta lub jego rezygnacji z udzielanego wsparcia nastąpi dodatkowa rekrutacja, mająca na celu wyrównanie odpowiedniej liczby uczestników Projektu.

Zgłoszenia przyjmuje Elwira Polanowska – tel. 575 008 887, e-mail.: e.polanowska[at]otwartedrzwi.pl

Dołącz do nas!