Klub za bramą – trwa rekrutacja!

Klub za bramą – trwa rekrutacja!

Bez kategorii
,,Klub za Bramą” to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – miejsce aktywności społecznej 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną, uzupełniającym w godzinach popołudniowych bądź w weekendy ofertę rehabilitacji świadczonej w placówkach dziennego pobytu. Zadaniem zajęć i aktywności organizowanych w klubie jest ograniczenie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, samodzielności życiowej oraz integracji ze środowiskiem lokalnym w różnego rodzaju aktywnościach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych i turystycznych. Oferta zajęć obejmuje: Warsztaty rozwojowe (ceramiczne, fotograficzne, sportowe, plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, taneczne), Zorganizowane aktywności kulturalno – edukacyjno – rozrywkowe w środowisku, Grupa wsparcia i konsultacje z psychologiem, Działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym, Wyjazdy integracyjne; Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przedziale wiekowym 20 – 50 lat, mieszkających na terenie Warszawy, które…
Read More
UWAGA potrzebna krew!

UWAGA potrzebna krew!

Bez kategorii
  UWAGA! PILNE! Nasz kolega i współpracownik Stowarzyszenia Otwarte Drzwi potrzebuje krwi. Potrzebna jest głównie krew Grupa A RH – i O RH -, jednak można oddać krew niezależnie od grupy (A RH+ i inne). Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie ul. Saska 63/75. Należy zaznaczyć, że jest przeznaczona dla Przemysława Nicewicza, który przebywa w szpitalu Bródnowskim.
Read More